Vagar generalment

La primera vaga realment vilafestucana l’hem de situar l’any 1855 en el context del conflicte de les filadores selfactines i la primera vaga general de Catalunya. Fins aquell moment hi havia hagut petites revoltes a la Bisbal i la Colònia Festuc que consistien en la crema de màquines i trencament de vidres. Però aquell any el moviment obrer que s’havia organitzat a la Colònia Festuc s’havia estès per les principals fàbriques de la Bisbal i Vilafestuc. Així, quan el general Zapatero publicà el ban que anuŀlava convenis coŀlectius (anomenats Societats obreres) i amenaçava els obrers rebels amb sis anys de servei militar a ultramar, encengué una metxa ja en sí prou oliosa.

Continua