El temple de Samarcanda (Vuf-023)

Un dia el sultà de Samarcanda reuní als arquitectes, filòsofs, pintors i poetes de la ciutat. Els parlà així:

« La nostra ciutat és bella, culta i admirada a tot el món. Els nostres minarets rivalitzen amb les muntanyes en alçada, i les nostres muralles ho fan en duresa. La nostra biblioteca és l’enveja dels alexandrins i els frescs dels nostres palaus són tan perfectes que no es diferencien dels paisatges naturals. Tot això ho hem fet a